Zwroty

Jak zwrócić otrzymane produkty?

Masz prawo zrezygnować z zamówienia w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny. Okres, w którym przysługuje prawo do rezygnacji, jest liczony od dnia dostawy ostatniego produktu z zamówienia.

 1. Składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu 14 dni odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia.
 2. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty lub drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy 
 3. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy
 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem.
 5. Zwracane produkty należy odesłać na adres:
  Just Own IT
  ul. Lęborska 3b/p. 1.43
  80-386 Gdańsk

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (PDF)