Polityka prywatności

INFORMACJE O COOKIES

 1. Serwis wykorzystuje pliki „cookies”. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
 3. Serwis korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze Użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez „cookies” na temat korzystania z witryny przez Użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystać z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązane to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyć adresu IP Użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z „cookies” wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Niniejsza polityka prywatności (dalej „Polityka”) została stworzona i wdrożona przez Just Join IT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Lęborskiej 3B, lok. 1.44, 80-386 Gdańsk, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000774695, której akta rejestrowe znajdują się w tym sądzie, NIP: 5842781957, REGON: 382708421, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000,00 zł w całości pokrytym; tel.+48 660 773 003, e-mail: [email protected] , (dalej zwana „Just Join IT”). W przypadku gdy dochodzi do zbierania (przetwarzania) danych osobowych administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO jest Just Join IT Sp. z o.o. opisana w zdaniu poprzedzającym.
 2. Poprzez pojęcie „RODO” należy rozumieć: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”.
 3. Poprzez pojęcie „Użytkownik” należy rozumieć każdą osobę, która korzysta ze strony www.justown.it  (dalej jako „Strona”).
 4. W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką, a udzielonymi przez daną osobę zgodami niezależnie od postanowień Polityki, zawsze podstawą do podejmowania oraz określenia przez Kama zakresu działań są dobrowolnie udzielone zgody lub przepisy prawa. W przypadku takiej sprzeczności pomiędzy Polityką a treścią klauzul informacyjnych przekazanych przez Just Join IT podczas zbierania danych osobowych informacją, którą Użytkownik powinien się kierować jest przekazana mu w ramach tychże klauzul informacyjnych.
 5. Korzystając ze Strony, jej Użytkownik pozostaje anonimowy tak długo, jak sobie tego życzy pod warunkiem odpowiedniego ustawienia przeglądarki internetowej. Podanie przez Użytkownika danych osobowych może nastąpić w przypadku dokonywania rejestracji na Stronie i założenia konta, dokonywania zakupu towaru, dokonania zakupu karty upominkowej, zapisania się do klubu lojalnościowego, wyrażenie zgody na otrzymanie informacji o dostępności produktu lub w przypadku subskrypcji newslettera.
 6. W przypadku dokonania zakupów na Stronie Użytkownik zobowiązany jest do podania następujących danych:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres e-mail,
  3. adres wysyłkowy (kod pocztowy, miasto, adres),
  4. numer telefonu.
  5. opcjonalnie: numer NIP do faktury
  6. opcjonalnie: adres rozliczeniowy – do faktury – (kod pocztowy, miasto, adres)
 7. Dane podane w ust.6 niniejszej Polityki są niezbędne do prawidłowego dokonania zakupów na Stronie i jeżeli Użytkownik nie wyrazi dodatkowej zgody dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych. Szczegółowe zapisy dotyczące procesu dokonywania zakupów, oraz procesu pozyskiwania zgód na korzystanie z danych osobowych podczas procesu zakupów, zostały opisane w Regulaminie Sklepu Internetowego justown.it, który jest dostępny pod adresem: www.justown.it
 8. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną (dalej „NEWSLETTER”) oraz przetwarzanie jego adresu e-mail (dane osobowe) dla celów wysyłania NEWSLETTERA. W ramach uzyskanej od Użytkownika zgody Spółka może przesyłać na podany przez Użytkownika adres e-mail newslettery oraz informacje o promocjach, konkursach i nowych informacjach publikowanych na Stronie. Po wyrażeniu woli przystąpienia przez Uczestnika do NEWSLETTERA na ekranie Użytkownika wyświetli się informacja jak poniżej:


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Just Join IT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Lęborskiej 3B, lok. 1.44, 80-386 Gdańsk, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000774695, której akta rejestrowe znajdują się w tym sądzie, NIP: 5842781957, REGON: 382708421, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000,00 zł w całości pokrytym; tel.+48 660 773 003, e-mail: [email protected]
 2. Dane osobowe uzyskane przy zawarciu umowy sprzedaży oraz w trakcie trwania umowy są przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz prawidłowego wykonania łączącej strony umowy za zgodą osoby, której dane dotyczą, w celu zapewnienia wykonania prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych takich jak ustalanie, obrona i dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego oraz w celu marketingu bezpośredniego.
 3. Dane niezbędne do wykonania przez Administratora Danych obowiązków prawnych będą wykorzystywane:
  1. przez okres trwania umowy oraz wykonywania obowiązków wynikających z zawartej umowy z osobą, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 c RODO),
  2. przez okres, w którym przepisy szczególne nakładają obowiązek przechowywania danych, np. przepisy podatkowe (art. 6 ust. 1 c RODO)
  3. przez okres prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego
 4. Dane osobowe nie zostaną przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani żadnej organizacji międzynarodowej.
 5. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych. Na pisemny wniosek złożony Administratorowi każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo sprostowania danych, usunięcia danych bezpodstawnie przetwarzanych, ograniczenia przetwarzania lub przeniesienia danych do innego administratora. Z powyższych praw można skorzystać składając wniosek u Administratora lub złożyć go w formie elektronicznej na podany adres e-mail w punkcie 1. Zakres poszczególnych praw oraz możliwości skorzystania z nich wynikają z przepisów prawa.
 6. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 7. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Administrator informuje także, że nie stosuje zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji, w tym systemu profilowania danych osobowych.
 9. Kontakt z Administratorem:
  Just Join IT Sp z o.o. ul. Lęborska 3b/1.44 80-386 Gdańsk Tel. +48 605 625 910 [email protected]